Chủ tịch Ngô Vi Đồng tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử vị trí Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam

Sáng 11.09.2015, Chi hội VNISA phía Nam đã tổ chức Đại hội Toàn thể lần 2 tại Khách sạn Hương Sen, TP. HCM. Tham gia Đại hội có các Lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, các Hiệp hội, các Hội viên và các cơ quan Báo, Đài. Tại Đại hội, BCH mới nhiệm kỳ 2015-2020 đã được biểu quyết bầu cử. Trong đó, Chủ tịch Ngô Vi Đồng tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử vị trí Chủ tịch Chi hội.

Đại hội lần 2 của VNISA phía Nam với sự tham gia biểu quyết của Hội viên đã tiến hành bầu cử Ban chấp nhành nhiệm kỳ mới 2015-2020 với 16 thành viên tham gia. Anh Ngô Vi Đồng tiếp tục được tín nhiệm và tái đắc cử vị trí Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam. Ngoài ra, BCH nhiệm kỳ mới còn có sự tham gia của anh Nguyễn Xuân Trương – Giám đốc Kinh doanh Công ty– với vai trò thành viên Ban kiểm soát Chi hội.
Hội viên biểu quyết tại Đại hội về văn kiện Đại hội và bầu cử BCH nhiệm kỳ mới
BCH mới của Chi hội VNISA phía Nam nhiệm kỳ 2015-2020
Sau phần báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 2010-2015 và dự thảo phương hướng hoạt động của Chi hội VNISA phía Nam, đại diện Ban chấp hành Chi hội VNISA phía Nam nhiệm kỳ 2010-2015 và các hội viên, đại biểu dự đại hội đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.
BCH Chi hội VNISA phía Nam lắng nghe ý kiến và cùng thảo luận với Hội viên về phương hướng hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2015-2020
Trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, VNISA phía Nam hướng đến mục tiêu tiếp tục khẳng định là một tổ chức ngành nghề có uy tín, là cầu nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng CNTT với các nhà cung cấp giải pháp sản phẩm ATTT và với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTT.

Mục tiêu của VNISA phía Nam là góp phần xây dựng một cộng đồng có nhận thức đúng đắn về ATTT, giúp các cơ quan, doanh nghiệp triển khai ứng dụng CNTT an toàn bảo mật vì lợi ích của chính các cơ quan, doanh nghiệp và của cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh thông tin, tạo sự ổn định trong xã hội.

Chi hội VNISA phía Nam cũng xác định công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 là hướng đến phục vụ lợi ích cho các hội viên; nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ ATTT thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi học thuật, tọa đàm, hội thảo, cập nhật thông tin ATTT, các lớp đào tạo ATTT…

Ngoài ra, VNISA còn cung cấp dịch vụ tư vấn - đào tạo về ATTT cho các đối tượng có nhu cầu, được thực hiện bởi các chuyên gia thuộc hội viên hoặc các chuyên gia khác do Chi hội tổ chức và chịu trách nhiệm về chuyên môn.

Những hoạt động có tầm quan trọng trong nhiệm kỳ mới tập trung vào sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, hội thảo, triển lãm.

Trong nhiệm kỳ mới, theo dự thảo trình Đại hội và Ban chấp hành khóa II - nhiệm kỳ 2015-2020, Chi hội VNISA phía Nam cũng có kế hoạch tiến hành thường xuyên các hội thảo chuyên đề phục vụ các đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ CNTT và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đào tạo và sinh viên.