Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 toàn công ty HPT

Sáng 24.07.2015, tại VP Tổng Công ty đã diễn ra Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm toàn công ty. Tham gia Lễ sơ kết có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, CBQL toàn công ty và đại diện CBNV của các đơn vị. Trong khuôn khổ Lễ sơ kết, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh và Ban Giám đốc các đơn vị đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, mục tiêu hoạt động 6 tháng cuối năm của toàn công ty và các đơn vị.

Mở đầu Lễ sơ kết, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh đã phát biểu khai mạc Lễ sơ kết với một số nhận định chung: “Những năm gần đây HPT đã thực hiện quá trình chuyển đổi và năm 2015 có sự chuyển đổi khác biệt nhất có thể nhận ra trong việc cơ cấu tổ chức, tăng cường hợp tác để tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Ban điều hành đánh giá những định hướng cho sự chuyển đổi vẫn đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, thách thức HPT đang đối mặt như việc thay đổi cách thức tư duy và làm việc, điểm yếu chung với các doanh nghiệp CNTT là hạn chế về chuyên môn và nghiệp vụ ngoài CNTT, cạnh tranh về chuyên gia và cạnh tranh về thu hút chất xám, vì hoạt động thuần về CNTT nên chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung”.
Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh phát biểu khai mạc, trình bày báo cáo sơ kết toàn công ty
Đại diện Ban điều hành, Tổng Giám đốc đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của toàn công ty. Về kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược 2015, qua 6 tháng đầu năm kết quả thực hiện tương đối tốt:
-       Phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật công nghệ theo sức mạnh lõi: Định hướng “dịch vụ lõi” cho từng Trung tâm
-       Phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng: Đang triển khai và thực thi đúng hướng hợp tác với các đối tác QTSC, NHNN, Tân cảng, ĐHQG, ĐH KHTN, LOTTE
-       Phát triển các trung tâm kinh doanh mới: 2 đơn vị mới là HCS và HAS chính thức hoạt động
-       Nghiên cứu sản phẩm công nghệ của riêng HPT: Chưa thực hiện

Ngoài nội dung kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược, báo cáo của Ban điều hành cũng thể hiện đánh giá chi tiết kết quả thực hiện mục tiêu hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện các mục tiêu hoạt động chuyên môn, tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế.

Về tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế, tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh thu và lãi gộp cả năm của các đơn vị như sau:
Kết thúc phần báo cáo của mình, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh nhấn mạnh: “Tập thể chúng ta, nhất là CBQL cần thay đổi cách nhìn về hiệu quả thực hiện kế hoạch thông qua tỷ lệ lãi gộp thay vì đánh giá hiệu quả qua con số doanh thu. Đồng thời thay đổi tinh thần làm dịch vụ. Trong đó, dịch vụ chỉ cần hiểu đơn giản là một chuỗi hoạt động đem lại giá trị cho người khác. Vì định hướng dịch vụ không còn là xu hướng của riêng HPT và các doanh nghiệp ở Việt Nam mà là xu hướng toàn cầu.”

Sau phần báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị trình bày chi tiết hơn kết quả hoạt động 6 tháng vừa qua và kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị trong 6 tháng còn lại, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2015.
Anh Phạm Minh Cường – Giám đốc Trung tâm HSC – trình bày báo cáo sơ kết của HSC
Chị Trần Thị Mai Thảo – Phó Giám đốc Trung tâm HSI – trình bày báo cáo sơ kết của HSI
Anh Vũ Mạnh Đoàn – Đại diện BGĐ Trung tâm HCS – trình bày báo cáo sơ kết của HCS
Chị Võ Thụy Cam Tuyền – Giám đốc Trung tâm HAS – trình bày báo cáo sơ kết của HAS
Sau phần báo cáo sơ kết chi tiết của các đơn vị, Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – chia sẻ những đánh giá và chỉ đạo: “6 tháng đầu năm 2015 trong hoạt động của mình HPT có những tích cực như Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng; mảng kinh doanh được định hướng cụ thể dựa trên năng lực lõi. Về quản trị cũng có nhiều cải tiến và vận hành nhiều ứng dụng hữu ích. HPT được vinh dự tiếp tục thực hiện những công việc quan trọng về CNTT cho các thành phố trung ương, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp chủ chốt trong nền kinh tế. Bên cạnh việc phát huy những điều ấy HPT chúng ta cần quan tâm chăm chút xây dựng đội ngũ lãnh đạo, xây dựng lộ trình phát triển cho các CBNV, chăm lo chính sách đãi ngộ phù hợp và không quên bám sát chặt chẽ với tinh thần doanh nghiệp, những giá trị cốt lõi tốt đẹp cả tập thể đã xây dựng. Hội đồng quản trị và tập thể cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ các đơn vị mới để các đơn vị có những bước đi đầu tiên thật vững vàng. Các đơn vị không mới thì kỳ vọng 6 tháng còn lại hoạt động khẩn trương hơn để hoàn thành kế hoạch”.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng chia sẻ đánh giá và chỉ đạo trong Lễ sơ kết
Bên cạnh những chỉ đạo cho các đơn vị, Chủ tịch Ngô Vi Đồng đã chia sẻ vinh dự được đại diện tập thể tham gia Hội nghị Microsoft toàn cầu và nhận giải thưởng Country Partner of the Year 2015 trong khoảng trung tuần tháng 7 vừa qua tại Mỹ. Đây là giải thưởng danh giá mà Mocrosoft vinh danh chỉ một partner đại diện cho mỗi quốc gia hàng năm. Chủ tịch Ngô Vi Đồng hứa hẹn sẽ có những buổi chia sẻ cụ thể hơn cho tập thể về định hướng công nghệ của Microsoft cùng những thu hoạch sau hội nghị.
Chủ tịch Ngô Vi Đồng chia sẻ về Hội nghị Microsoft toàn cầu vừa qua diễn ra tại Mỹ